Today, Tomorrow, Together

More Website Templates at TemplateMonster.com!
     
 

Introductie Accoris Corporate Finance


Schaalvergroting, toenemende concurrentie, geen bedrijfsopvolging zijn slechts enkele voorbeelden die voor veel ondernemers aanleiding zijn om het strategisch beleid en de financi√ęle gevolgen daarvan onder de loep te nemen. Veelal leidt dit tot noodzakelijke actie van de ondernemer: Overgaan tot acquisitie van een onderneming, verkopen van de onderneming of aangaan van een joint venture. Een niet geringe beslissing, zoniet een unieke gebeurtenis!

Een ervaren adviseur en sparringpartner is dan ook geen overbodige luxe. De adviseurs van Accoris Corporate Finance kunnen u het nodige houvast bieden wanneer sprake is van zoiets ingrijpends als koop of verkoop van een onderneming. Binnen Accoris Corporate Finance is alle ervaring en deskundigheid op het gebied van corporate finance gebundeld. Wij hebben daadwerkelijk zicht op uw belangen wanneer het gaat om:
  
  • Koop van ondernemingen
  • Verkoop van ondernemingen
  • Waardebepaling ondernemingen
  • Due Diligence
  • Corporate Recovery
  • Structured Banking

  • Back